Programă Grădiniță

Grădinița Primăverii promovează un curriculum original și complex, bazat pe însușirea de cunoștințe din toate domeniile și pe formarea competențelor și capacităților necesare integrării cu succes în învățământul primar de stat și particular.

Grădinița Primăverii are la bază programa activităților instructiv-educative, MECTS, urmărind un sistem de instruire complex, în domeniul cognitiv, afectiv și psihomtor, structurat pe domenii experiențiale:

 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE;
 • ȘTIINȚE (activități matematice, cunoașterea mediului);
 • OM ȘI SOCIETATE (educație pentru societate, activități practice);
 • ESTETIC ȘI CREATIV (educație plastică și muzicală, dramatizare);
 • PSIHO-MOTRIC (educație fizică, activități de consiliere psiho-pedagogică).

Unitățile de învățare sunt structurate pe principiul strategiilor de instruire multidisciplinare. Fiecare unitate de învățare conține poezii, cântece, povești și activități instructiv-educative respectând tematica abordată, activități artistice, activități practice de decupare și lipire, fișe de lucru individuale, prezentări cu material intuitiv, instruire cu material audio-video, instruire asistată de calculator, joc de rol, exerciții fizice, activități tematice extracurriculare.

Oferta atractivă a programului intensiv de limbă engleză, introduce copiii în tradițiile naționale și internaționale ale sărbătorilor de iarnă, Crăciunul, Anul Nou, cele de Paște, făcându-le cunoscute și elemente din istoria Angliei, a continentului American, îmbinate cu tradițiile și obiceiurile aduse de coloniștii europeni: “Halloween”, “Thanksgiving”, “Valentine’s Day”.

Domeniul limbă și comunicare

Dezvoltarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea structurilor verbale:

 • Dezvoltarea auzului fonematic pentru limba engleză;
 • Audierea materialului literar pe diferite suporturi;
 • Povestire după imagini;
 • Memorizare, recitare;
 • Joc de rol, dramatizare.

Elemente grafice pregătitoare scrisului:

Poziția corectă a corpului, a mâinii și a instrumentului de scris respectând mărimea, spațierea și direcția de la stânga la dreapta a scrisului.


Domeniul științelor

Cunoașterea mediului:

 • Corpul uman;
 • Animale preistorice, sălbatice, domestice;
 • Anotimpuri; zi, săptămână, lună, an;
 • Principalele forme de relief;
 • Tradiții și obiceiuri specifice diferitelor popoare;
 • Principalele zone de climă cu fauna și flora specifică;
 • Fenomene ale naturii și modul de producere al acestora;
 • Sistemul solar;
 • Mituri și legende despre geneza pământului.

Educație matematică:

 • Recunoașterea și caracterizarea formelor geometrice plane și în spațiu;
 • Relații de corespondență pe baza unor însușiri: formă, mărime, culoare;
 • Recunoașterea și utilizarea cifrelor, numerelor și a unităților de măsură;
 • Rezolvare de probleme simple.

Domeniul om și societate

 • Noțiuni de integrare socială (membrii familiei, colegi, grădiniță);
 • Profesii și meserii;
 • Elemente de arhitectură specifică din diverse zone geografice;
 • Sărbătorile creștine: Crăciun, Paște;
 • Sărbatori internaționale: Halloween, Ziua Recunoștinței, Sfântul Valentin;
 • Tradiții și obiceiuri specifice naționale și internaționale.

Domeniul estetic și creativ

 • Pictură/desen;
 • Decupare/colaj;
 • Modelaj;
 • Activități casnice și de grădinărit;
 • Interpretare artistică și joc, rol.

Domeniul psiho-motric

Educație fizică:

 • Deprinderi motrice de bază și aplicativ utilitare;
 • Ținuta corporală corectă în poziția stând, șezând și în deplasare;
 • Atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție, fair-play.

Activități de consiliere și orientare:

 • Întâlnirile trimestriale educator-psiholog-părinte;
 • Consilierea în cazurile copiilor cu dificultăți de învățare;
 • Grup de dezvoltare personală;
 • Exerciții de optimizare a comunicării.